Fagerhults Blomjord 2250 L

Fagerhults Blomjord 2250 L

Grundgödslad och kalkad blomjord avsedd för krukväxter inomhus.

Yrkesblomjord har tagits fram för att möta odlingsföretags behov, samt de krav som ställs på jordar i offentliga miljöer under tak. För att uppnå dett har vi gjort en sammasättning av ljus och mörk torv, och för att undvika att jorden sjunker samman för mycket i planteringarna under åren har vi även använt oss av finmald och siktad torv.

I blomjorden har vi även blandat in 5% leca för att ytterligare öka jordens struktur och syressättningen till rötterna. För att öka näringsmagasinet tillsätter vi granulerad lera med kisel. Sand har tillförts med 5% för att ge tyngd samt öka dräneringsförmågan.
Blomjorden är kalkad och grundgödslad för en tidsperiod på 4-6 veckor (inomhus). Efter denna period bör jorden tillföras gödsel med jämna mellanrum.

Användningsområde

Blomjorden kan med gott resultat användas till både utomhus- som inomhusväxter. Tänk på att det efter en tid behöver tillföras långtidsverkande gödsel till jorden. Blomjorden fungerar till de flesta krukväxter, undantaget de med speciella näringsbehov i form av t.ex. lägre eller högre pH eller extra järnkrävande växter.

Tips

Fyll upp krukor eller såbrätten, jämna av och platta till ytan så det blir en bra bädd att så frön på.

Plantera/omplanter plantan så att stambasen på plantan varken kommer högre eller lägre än tidigare. Gäller i de flesta fall, men undantag finns.
Tryck till jorden kring plantan utan att packa.
Vattna försiktigt upp jorden i 2-3 omgångar (så vattnet hinner sjunka undan) så att jorden blir jämnt fuktig. Jorden fördelar fukten väl på ca en timme, vid behov vattnas en omgång till.
Låt jorden torka ut ordentligt utan att växterna sloknar innan västa vattning. Detta ger bästa möjliga rotning och etablering i den nya jorden.

Sammansättning
45% Harvtorv H4-H7 mald 0-20 mm
40% Harvtorv H4-H5, siktad 0-20 mm
5% Leca
5% Sand
5% Granulerad kisellera
PH-värde: 5,5-6,5

Innehåll: 45 säckar med 50 liter = 2250 liter (2,25 m3)

Priset inkluderar pall och frakt till tomtgräns.
Se särskilda villkor och praktisk information vid köp av produkt/-er på pall och eller styckegods.

Vi har valt ett sortiment med jordprodukter från Fagerhults Torv. De har lång erfarenhet, ett bra miljötänk och levererar produkter med hög kvalitet.

Kategori: